opening ceremony
housing "Baugruppe LiSA"

Seestadt Aspern

date: 21.05.2016